Sök pris & boka

Stena Line Business Traveller

Villkor och regler


Dessa Villkor anger avtalsförhållandet mellan organisationen och Stena Line. Läs igenom dem noga. Genom att registrera organisation och använda Business Traveller programmet bekräftas att organisationen tagit del av och samtycker till dessa villkor.Medlemskap

1. Business Traveller medlemskap är begränsat till företag och organisationer med registrerat organisationsnummer i Sverige, dvs. företag, enskilda firmor, företag, organisationer och föreningar. Företag och organisationer utan org. nummer kan ej bli medlem. Att ansöka om medlemskap är gratis.

2. Medlemskap i Business Traveller programmet är inte tillgängligt för privatpersoner. Medlemmar i Business Traveller programmet får använda de förmåner och rabatter som programmet avser i affärsresor för företagets anställda. Rabatter får inte lämnas ut eller överlåtas till privatpersoner eller andra företag, resor får inte heller användas för företagets anställda som reser privat.

3. Medlemskapet ansöks på internet genom inloggning via www.stenaline.se/businesstraveller. En giltig e-postadress till en administratör inom företaget måste anges för att organisationen ska kunna bli medlem i Business Traveller programmet.

4. Stena line informerar via service e-mail om Business Traveller programmet, ev. rabatter, ev. ändringar av medlemsförhållanden samt liknande information om företagets medlemskap.

5. Stena Line ansvarar för alla uppgifter och all information vi inhämtar. Vi följer gällande lagar för att skydda och hantera uppgifter på rätt sätt. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i Stena Lines integritetspolicy

6. Stena Line meddelar via e-post om Business Traveller programmets rabattnivåer, ev. förändringar när det gäller ert medlemskap och liknande information om organisationens medlemskap.

7. Stena Line sänder inte marknadsföring till e-postadresser som inte berörs av Business Traveller programmet utan att samtycke dessförinnan lämnats av berörd mottagare. Genom detta medlemskap är emellertid organisationen medveten om att Stena Line kan sända e-tjänster/erbjudande till medlemskapets administratör och användare, som personligen registreras för marknadsföring via e-post om erbjudanden och produkter från Stena Line. Organisationen ska tillse att administratör/användare har informerats om förekomsten av sådana utskick samt möjligheten att fortsättningsvis kunna tacka nej till sådana.

8. Business Traveller programmet gäller enbart för de personer som är blivit utvalda för att använda kontot. Stena Line har rätten att kontrollera för att försäkra sig om att inte Business Traveller programmet missbrukas. Vid ej tillåten användning sker omedelbar uppsägning av medlemskapet.

9. Stena Line Sverige är ansvarig för all insamlad data och personuppgifter. För att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt följer vi personuppgiftslagen och dess principer. Stena line förbehåller sig rätten att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte. Organisationen ska tillse att enskild administratör/användare informerad om denna behandling.

10. Efter 24 månaders inaktivitet förbehåller sig Stena Line rätten att stänga medlemskapet genom meddelande via e-mail.

11. Stena Line förbehåller sig rätten att när som helst utan angivande skäl säga upp, avslå ansökan, avslå att förnya medlemskap eller att acceptera bokningar under ett givet medlemsnummer.

12. Stena Line förbehåller sig rätten att göra ändringar, eller återkalla Business Traveller programmet när som helst och oavsett anledning. Där det är möjligt ska Stena Line försöka ge dig rimlig varsel om eventuella förändringar. Dock kan det ibland vara nödvändigt att göra ändringar med omedelbar verkan. I dessa fall kommer vi att meddela organisationen så snart som möjligt efter det att ändringar har skett.

13. Du kommer att anses ha samtyckt till eventuella ändringar av Business Traveller programmet gjorda av Stena Line efter att vi har skickat dig meddelande om ändringar om du inte väljer att avsluta ditt medlemskap

14. Stena Line förbehåller sig rätten att säga upp Business Traveller programmet eller någon del av det när som helst. Stena Line kommer ge organisationen minst 30 dagars varsel om uppsägningen.

15. Stena Line ansvarar ej för eventuella förluster, kostnader eller skador direkt eller indirekt, från någon ändring eller uppsägning av Business Traveller programmet.

16. Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet av svensk lag och eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa skall prövas av svensk allmän domstol.

 

Rabatter

Organisationens rabattnivå bestäms enligt den genererade köp inom 12 månader enligt följande:
Nivå 1: 0% rabatt, omsättning: 0-5000 sek
Nivå 2: 5% rabatt, omsättning: 5-20000 sek
Nivå 3: 10% rabatt, omsättning: 20000 Sek och ->


2. Business Traveller programmets rabatter är endast tillgängliga för Ekonomi, Flexi och Premium transportbiljetter samt Flexi för passagerare till fots. De finns tillgängliga på alla typer av hytter, exklusive panoramaklass, på Karlskrona till Gdynia. Business Traveller programmet-rabatten gäller ej på övriga biljettkategorier. Köp av ex. Plus-lounge, konferenslokaler, förbokad mat, dagskryssar, kryssningar och gruppresor är dock omsättningsgrundande köp som utgör bas för de olika rabattnivåerna i programmet. Paketresor, som inkluderar färjeöverfart med hotell på land är inte rabattgrundande och räknas inte heller som omsättningsgrundande.

3. Fordonskategorier: Business Traveller programmets rabatter gäller endast för fordon upp till 6 meter långa som är speciellt utformade för transport av passagerare och dess personliga bagage. Transportbilar upp till 6 m långa klassas som en bil. Fordon som är konstruerade för transport av varor, containrar/trailers transport eller omfattas inte av aktuella rabatter utan är föremål för fraktavtal.

4. Inga rabatter betalas tillbaka retroaktivt.

5. Business Traveller rabatter kan inte överföras till tredje part. Alla brott mot dessa bestämmelser kommer att resultera i uppsägning av medlemskapet.

6. Business Traveller programmets rabatter är endast tillgänglig så länge som den aktuella produkten finns tillgänglig, och dessa kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

7. Inom 24 timmar efter anslutning till programmet sker rabattberäkning för framtida bokningar. När organisationen sedan blivit medlem i programmet och når en ny rabattnivå uppgraderas du automatiskt inom 24 timmar till nästa rabattnivå. Om organisationen har uppgraderats och misslyckas med att nå den lägsta nivån för en viss rabattsats inom en 12-månadersperiod kommer denna automatiskt att nedgraderas inom 24 timmar till en lägre rabattnivå. Om organisationen misslyckas med att nå den lägsta utgiftsnivå på 5000 sek upphör rabatten helt.

8. Bokningar genom Business Traveller programmet kan inte användas för att tjäna och lösa in poäng från Stena Lines kundklubb Extra. Affärsresenärer kan ange sitt privata Extra medlemsnummer på bokningen, så att de kan tjäna Extrapoäng på dess privata inköp ombord på färjorna.


Kreditavtal

Organisationen har möjlighet att ansöka om betalning via faktura. Ansökan görs på nätet av företaget i samband med registrering. Stena Line kommer i dessa fall göra en bedömning av kreditkontroll genom kreditupplysningsföretag. Läs mer och ansök om kreditavtal.Reservationer

1. Stena Line rekommenderar organisationen att logga in och gör samtliga reservationer via nätet www.stenaline.se/businesstraveller.

Vid telefonreservation skall ditt kontonummer alltid uppges, i dessa fall tillkommer en avgift med 150 sek.

2. På alla bokningar och resor tillämpas Stena Lines affärsvillkor [ Infoga länk ].

3. Vid avbrutna bokningar kommer tillämpas ordinarie avbokningsregler som anges i Stena Lines affärsvillkor[ Infoga länk ].

2. Vid ändringar av bokningar som kan föranleda skillnader i det pris som gäller vid tidpunkten, kan debiteras en ändringsavgift beroende på priset och biljettyp. Regler för detta anges i Stena Lines affärsvillkor [ Infoga länk ].