Sök pris & boka

Ansökan om kredit för Business Traveller

Med kreditkonto har du som företagskund möjlighet att betala mot faktura

Här nedan finner du information om hur du som medlem i Business Traveller kan ansöka om kredit. Detta medför möjligheten att betala ert Stena Line-arrangemang mot faktura.


Varför och Hur?

Vad finns det för delar med ett kreditkonto hos oss?

 

  • Ni slipper använda kontokort

  • Er resa faktureras först ni har rest ut

 

Efter att vi har tagit del av era uppgifter och gjort en sedvanlig kreditbedömning erhåller ni information samt ert kundnummer. Detta kopplas automatiskt till ert kreditkonto. Ert kundnummer uppges sedan vid bokningstillfället för att betala mot faktura.

Vad behövs för att ansöka?

Om ni vill ansöka om ett kreditkonto behöver ni följande: 

 

  • En korrekt ifylld kredit ansökningsblankett (se avsnitt "Ansökan om kreditkonto")

  • Ett godkänt direktdebiteringsunderlag 

  • Ett giltigt organisationsnummer

  • Underskrift av behörig firmatecknare eller annan person som har rätt att teckna avtal eller person med attesträtt. Fullmakt eller dokument som styrker detta bör bifogas.

Ansök här!

Här kan ni ladda ner en blankett för att ansöka om kreditkonto. Denna blankett skall sedan sändas till oss postledes. Ni hittar adressen på blanketten.

 

 

Klicka här för att ladda ner blanketten »

 

 

Vår målsättning är att ert konto skall vara upplagt inom 7 arbetsdagar. Trevlig resa!