Sök pris & boka

Villkor - Extra


Du hittar alla villkor för Extra nedan. För frågor kontakta vår Extra-support på extra.se@stenaline.se.

 

Villkor senast uppdaterat: 30/8 2017

 

1. ALLMÄNT

1.1 Följande bestämmelser gäller för ditt medlemskap i Extra, och gäller till dess att något annat meddelas.

1.2 Genom att gå med i Extra medger du att du läst och godkänt dessa användarvillkor. 

1.3 Stena Line förbehåller sig rätten att göra ändringar i Extra-programmet utan föregående meddelande. Sådana ändringar kan exempelvis gälla förmåner, hur man tjänar eller använder poäng eller tredje parts deltagande i programmet.

 

1.4 Extra kommer att informera medlemmarna om relevanta ändringar av dessa villkor. Information om ändringar sker via minst en av Stena Lines kommunikationskanaler, dock främst via Mina Extra Sidor och e-post. Sådana ändringar träder då i kraft från avsatt datum.

 

1.5 Stena Line förbehåller sig också rätten att avsluta sina fördelaktiga erbjudanden helt och hållet. Du kommer i så fall alltid att meddelas minst fyra veckor i förväg. Varken Extra eller Stena Line kan hållas ansvarig för eventuella skador som orsakats av att programmet ändras eller avslutas.

 

1.6 Stena Line eller klubben ansvarar inte för tjänster, upplevelser, skador, eller förluster orsakade av tredje part, t.ex företag som Stena Line väljer att samarbeta med för att erbjuda tjänster eller produkter till ett rabatterat pris eller som en gratis gåva till Stena Line Extra’s medlemmar.

 

1.7 Vare sig Stena Line, klubben eller associerade företag med Stena Line ansvarar för eventuella skador, förlust eller kostnader som är åsamkade av medlemmen själv. Medlemmen ansvarar själv för oförutsedda händelser av sådan karaktär.

 

 

 

2. Medlemskap

2.1 Poäng kan tjänas och användas på alla Stena Lines rutter där Extra tillämpas.

 

2.2 Medlemmar kan endast tjäna in och använda poäng för privat bruk (inte för affärsändamål).

 

2.3 Information om poängsaldo, intjänade och använda poäng finns på Mina sidor. Poängen visas på kontot efter att resan är avslutad.

2.4 Alla personer som fyllt 18 år och som har sin postadress i ett land där det går att bli medlem i programmet kan registrera sig på vår webbplats. Medlemskapet är personligt och kan inte överföras. Ansökan om medlemskap i Extra är kostnadsfri.

2.5 Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Extra, inte företag eller andra organisationer. 

2.6 Medlemmarna identifieras med hjälp av sitt medlemskontonummer.

2.7 Det är medlemmens ansvar att informera Stena Line om eventuella namn- och adressändringar via Mina sidor.

 

2.8 Medlemmarna ska hålla sig uppdaterade om de aktuella villkoren för Stena Lines Extra-program. Stena Line kan ändra de aktuella villkoren för medlemskap, och detta meddelas i så fall fyra veckor innan ändringarna träder i kraft. Ändringarna publiceras på vår webbplats och meddelas via e-post.

 

2.8 En giltig e-postadress krävs för att ansöka om medlemskap i Extra. När medlemmen går med i Extra godkänner denne att Stena Line får skicka e-post, sms och pushnotiser via appen med uppdaterat poängsaldo, nyheter om klubben, nyhetsbrev och andra erbjudanden från Stena Line och dess samarbetspartners.

 

3. PERSONLIG INFORMATION

Stena Line ansvarar för alla uppgifter och all information vi inhämtar. Vi följer gällande lagar för att skydda och hantera uppgifter på rätt sätt. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i Stena Lines integritetspolicy

 

 

4. Tjäna poäng

4.1 Extra-poäng delas ut (krediteras) när resan är avslutad, och de är giltiga från det datum då de tjänats in och året ut, och hela nästföljande år. Poäng som inte använts inom denna tid dras automatiskt bort från kontot den sista december.  

4.2 Stena Line fastställer vilka avgifter, paketerbjudanden och produkter ombord som ger rätt till poäng. Stena Line förbehåller sig rätten att när som helst ändra poängvärdet för avgifter, paketerbjudanden och produkter ombord. 
Extra poäng kan tjänas in på resor och förbokade arrangemang ombord. Du kan tjäna Extra-poäng på utvalda köp ombord under förutsättning att ditt boardingkort skannas i kassan vid inköpsstället.

 

 • Det går inte att tjäna poäng på bokningar där medlemsnumret inte har lags till i bokningen före avresan.
 • Det går inte att få poäng för bokningar som betalats med poäng. 
 • Köp registreras ombord, och kan ej efterregistreras efter avslutad resa. 
 • Det går inte att få poäng för produkter som köpts till medlemspris ombord.
 • Det går inte att få poäng för köp av tobak.
 • Det går inte att få poäng för köp i Outlet One då detta är en partner och inte vår egen butik.

 

 

4.3 Blå medlemmar tilldelas 5 Extra-poäng per 1 euro. Guldmedlemmar tilldelas 10 Extra-poäng per 1 euro.

Stena Line förbehåller sig rätten att ha andra poängskalor eller inga poäng alls för produkter som innehåller inslag från tredje part, t.ex. paketerbjudanden från samarbetspartners eller ytterligare transportmedel.

4.4 Medlemmar får endast samla poäng på resor som de själva är med på.

4.5 För att tjäna poäng på en resa måste medlemsnummer uppges vid bokning. Det enklaste sättet att försäkra sig om att lojalitetsnumret registreras är att logga in på ditt Extra-konto innan du gör en bokning online. Om bokningen görs via vårt call-center måste lojalitetsnumret uppges innan bokningen görs.

4.6 Poäng fås på bokningar med upp till 9 personer. Om ni är 10 eller fler personer på bokningen så får man inga poäng alls.

 

5. Att använda Poäng

 

 • 5.1 Extra-poäng kan endast fås eller användas vid bokningar som görs direkt via Stena Line. Bokar du via tredjepart kan du alltså inte nyttja dina poäng. Det betyder att bokningar som görs via Stena Line inklusive en tredje part så som The Reef eller hotell inte är poänggrundande.

 

 • 5.2 Extra-poäng kan inte växlas mot kontanter.

 • 5.3 Extra-poäng kan endast användas av kontoinnehavare och kan inte föras över till annan person.

 • 5.4 Extra-poäng kan användas som fullständig betalning eller delbetalning för resor hos Stena Line. Stena Line fastställer vilka avgifter och rutter som kan betalas med poäng, och detta kan ändras under tid. Poäng kan inte användas för köp ombord, medlemspriser, paketerbjudanden, gruppbokningar eller fraktbokningar. 

 • 5.5 Medlemmen bär ensam ansvar för att följa lokala skattebestämmelser vid användande av poäng.

 • 5.6 1 poäng = 1 cent (0,01 €).

 

6. Nivåer

6.1 Du börjar som blå medlem. Detta medlemskap förnyas automatiskt varje år. När du tjänat över 6 250 poäng inom 12 månader uppgraderas du till guldnivå. Guldmedlemskapet gäller i 12 månader efter uppgraderingen. För att förbli guldmedlem måste du tjäna 12 500 poäng under de efterföljande 12 månaderna efter uppgraderingen. Medlemskapet återställs automatiskt till blå nivå om du tjänar mindre än 12 500 poäng under de efterföljande 12 månaderna.

 

7. Allmänna boknings- och resevillkor

7.1 Alla bokningar omfattas av villkoren som gäller för produktköp hos Stena Line.


För mer information om Extra, se vanliga frågor och svar eller kontakta oss på extra.se@stenaline.com

 

 

 

Välkomna ombord!

Stena Line